เกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลแปลงยาว

เวอร์ชัน 4.52 สงวนลิขสิทธิ์ © 2007

ออกแบบและจัดสร้างทั้งหมด โดย เภสัชกร ชาญวิทย์ ตันติภัทราศิลป์

ปรับปรุงล่าสุด 02/11/2007

 


ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

 

โรงพยาบาลแปลงยาว สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

60 หมู่ 4 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ 038589002-3, 038851230-1


ผู้พัฒนา

 

เภสัชกร ชาญวิทย์ ตันติภัทราศิลป์

3866 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0814068700, 023732213, 023778783

อีเมล์ chanwit@bigfoot.com